22 juli 2024

Welkom!

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk: www.hazknl.nl. Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl